อย่าเชื่อคนที่บอกเวลาที่เหมาะสมในการโพสคือเวลาใด จนกว่าจะได้ลองสิ่งนี้

เวลาที่คนบอกว่าเวลาที่เหมาะสมของแบรนด์ในการโพสคืออะไร แท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับแบรนด์คุณ