มาคำนวนวิธีตั้งราคาขาย เพื่อให้ได้กำไร ไม่ขาดทุนเข้าเนื้อกัน

มาเข้าใจวิธีคิดราคาต้นทุน ราคาขาย พร้อมกลยุทธ์การตั้งราคาขั้นต้น เพื่อไม่ให้ขายทุนกันดีกว่า